Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom/Śląsk

Równouprawnienie w przestrzeni publicznej

przestrzeń publiczna

Dowolne cywilizowane państwo pełne jest przestrzeni publicznej, za jaką odpowiadają właściwe pod tym względem organy administracji samorządowej lub państwowej. Jej wielkość zależy bezpośrednio od miejsca gdzie mieszkają ludzie, a więc mniej jest jej na wsiach, za to zdecydowanie dużo więcej w miastach. Przestrzeń publiczna musi służyć wszystkim obywatelom albowiem taka jest rola państwa – bierze ono na siebie obowiązki, do których realizacji konieczne są pokaźne zasoby finansowe, na które to składa się ogół mieszkańców przez uiszczanie podatków, z jakich później rząd finansuje swoje kluczowe zadania na rzecz ludności.

Zarządzanie budową - kierownik budowy

budowa, kierownik budowy

Przy procesie wznoszenia każdego pokroju konstrukcji każda jednostka realizująca tego rodzaju inwestycję (nie ma różnicy czy jest to osoba fizyczna, firma albo też instytucja administracji publicznej) jest zobowiązana do wskazania eksperta, który z powodu swej zawodowej kompetencji zarządza tokiem całej budowy. Takim ekspertem jest kierownik budowy, który jest zgodnie z przepisami „Prawa Budowlanego” pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Uczestnik procesu budowlanego to wyłącznie ktoś kto wyróżnia się adekwatnym przygotowaniem technicznym jak również stosowną wprawą zawodową. Uczestnik przebiegu budowlanego musi posiadać wymagane uprawomocnienia do uprawiania swego zawodu, które wydaje stosowny organ samorządu profesjonalnego a także musi być członkiem miejscowej Izby Budownictwa. Na kierowniku robót budowlanych ciąży zadanie zorganizowania współbrzmiącego z wymaganiami przebiegu procedur budowy budowli. Mianowanie kierownika robót budowlanych to jeden z najbardziej podstawowych obowiązków jakie należą do inwestora budowlanego.

Home