nieruchomości

Zawierając transakcję finansową na znaczniejszą kwotę pieniędzy racjonalnym podejściem wydaje się być ocena ryzyka związanego z taką transakcją. Z umowami zawieranymi na pokaźniejsze sumy najczęściej miewamy do czynienia na rynku nieruchomości gdyż są to dobra o dużej wartości materialnej. Zakup nieruchomości musi być poprzedzony wnikliwą analizą, przy czym nie może zabraknąć w tejże analizie miejsca na weryfikację wartości nieruchomości.