przestrzeń publiczna

Dowolne cywilizowane państwo pełne jest przestrzeni publicznej, za jaką odpowiadają właściwe pod tym względem organy administracji samorządowej lub państwowej. Jej wielkość zależy bezpośrednio od miejsca gdzie mieszkają ludzie, a więc mniej jest jej na wsiach, za to zdecydowanie dużo więcej w miastach. Przestrzeń publiczna musi służyć wszystkim obywatelom albowiem taka jest rola państwa – bierze ono na siebie obowiązki, do których realizacji konieczne są pokaźne zasoby finansowe, na które to składa się ogół mieszkańców przez uiszczanie podatków, z jakich później rząd finansuje swoje kluczowe zadania na rzecz ludności.

W celu realizacji tych zadań niezbędna jest stosowna infrastruktura, jaka umożliwia pełnienie świadczeń na rzecz mieszkańców konkretnego państwa. Na podobną infrastrukturę składają się przede wszystkim różnorakie obiekty, do których zaklasyfikować można przedszkola, biblioteki, urzędy i sporo pozostałych. Profil populacji poszczególnego państwa obejmuje obywateli w różnorodnym wieku oraz o wielorakim poziomie sprawności. Władza, żeby wywiązać się ze swoich fundamentalnych obowiązków względem populacji musi wziąć pod uwagę potrzeby dowolnego człowieka, obojętnie od tego czy jest to ktoś w wieku produkcyjnym, samotna matka z dziećmi, osoba niepełnosprawna albo też staruszka. Przeto dostęp do wszelakich budynków publicznych musi zostać w taki sposób przemyślany aby dowolny człowiek bez względu na swój wiek oraz stopień sprawności mógł w równym rzędzie z niego korzystać.

poręcz

Źródło: BA-BET

Powyższe kryterium skutkuje większymi aniżeli w przypadku budynków indywidualnych nakładami na zaadaptowanie konstrukcji do potrzeb różnych osób. Wskazania te są zapewnione w różnych przepisach, a wybrane z tych przepisów są również wymaganiami nałożonymi przez Unię Europejską na wszystkie państwa członkowskie, do jakich również Polska musi się dostroić. I tak przykładowo jakiekolwiek obiekty użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zatem zaopatrzone w podjazdy, poręcze i uchwyty.

Rolą poręczy jest zachowanie równowagi w miejscach, w których grozi komuś jakaś kontuzja, a więc w tego rodzaju miejscach, w jakich powinno się zachować szczególną ostrożność przy przemieszczaniu się, a zatem choćby na podjazdach dla wózków (m.in. wózków inwalidzkich) bądź też na schodach. Podobna poręcz musi być mocno osadzona aby nie wypadła w wypadku gdyby pragnęła skorzystać z niej osoba o znaczniejszej masie ciała. Dla stabilności poręczy istotne znaczenie ma też materiał z jakiego przygotowana jest poręcz. Najtwardsze pod tym względem są zapewne poręcze ze stali nierdzewnej ponieważ jest to materiał trwały, łatwy w obróbce i instalacji, a ponadto bezpieczny.

Aktualnie wszystkie budynki użyteczności publicznej muszą zostać przystosowane do oczekiwań osób niepełnosprawnych, jakie chociaż na co dzień nie rzucają się prawdopodobnie zanadto w oczy, to stanowią istotny odsetek naszego społeczeństwa. Nie zawsze też człowiek np. na wózku inwalidzkim jest w towarzystwie opiekuna, który mógłby mu pomóc w podstawowych czynnościach, zatem bywa on niekiedy zdany jedynie na własne siły. Zamontowanie odpowiednich uchwytów dla niepełnosprawnych w miejscach jakie wymuszają od tych osób znaczniejszego trudu (dajmy na to w WC) jest niezbędne aby ludzie ci potrafili korzystać z infrastruktury państwowej na równi z osobami sprawnymi. Zresztą udogodnienia takie są też niesłychanie użyteczne dla ludzi w podeszłym wieku.

Dostrzegalność tych ułatwień w sferze publicznej jest dla nas dowodem, że placówki samorządowe i państwowe spełniają swoje obowiązki względem całokształtu mieszkańców, nie dzieląc ich na lepszych oraz gorszych, albowiem dowolny człowiek ma jednakowe prawa oraz na państwie ciąży odpowiedzialność za zabezpieczenie ich wykonalności.