nieruchomości

Zawierając transakcję finansową na znaczniejszą kwotę pieniędzy racjonalnym podejściem wydaje się być ocena ryzyka związanego z taką transakcją. Z umowami zawieranymi na pokaźniejsze sumy najczęściej miewamy do czynienia na rynku nieruchomości gdyż są to dobra o dużej wartości materialnej. Zakup nieruchomości musi być poprzedzony wnikliwą analizą, przy czym nie może zabraknąć w tejże analizie miejsca na weryfikację wartości nieruchomości.

Żeby właściwie ocenić wartość nieruchomości najprościej jest posłużyć się procesem wyceny nieruchomości, która z racji przepisów prawa jakie obowiązują w naszym państwie musi być przeprowadzona przez osobę uprawnioną do wykonywania takich czynności, a osobą taką jest nie kto inny jak tylko rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca taki podejmując się przeprowadzenia wyceny posiadłości nie kieruje się wyczuciem lecz twardymi danymi, które można przeanalizować w sposób rzeczowy i bezstronny.

Wykonanie wyceny wartości nieruchomości jest działaniem jakie może być korzystne dla obu stron zawierających transakcję, w wyniku której nieruchomość przechodzi z rąk do rąk. Opłaca się ona w równym stopniu kupującemu, bowiem daje mu racjonalne podstawy do oceny opłacalności zakupu takiej nieruchomości, jak również sprzedającemu gdyż zyskuje on pewność iż cena za jaką może zbyć swoją własność jest ceną optymalną, a także że nie straci na takiej transakcji wystawiając na sprzedaż nieruchomość po cenie zaniżonej.

Nierzadko, a nawet w przeważającej części przypadków, mamy do czynienia z okolicznością kiedy to bank wykłada środki na zakup nieruchomości, a wówczas wycena nieruchomości śląskie jest integralną częścią procesu uruchomienia środków jakie bank pożycza kupującemu na zakup określonej nieruchomości. Kiedy rośnie ilość uczestników biorących udział w takiej transakcji zminimalizowanie ryzyka przesuwa się na jeszcze wyższą pozycję. Jasne jest iż bank musi zabezpieczyć swoje interesy, wobec czego nieruchomość zostaje obciążona hipoteką. Znajomość realnej wartości posiadłości jest ważna z tego względu, że bank musi mieć możliwość łatwego jej upłynnienia jeśli z jakichś powodów kredytobiorca nie będzie w stanie wywiązywać się ze swoich powinności wobec banku jaki mu kredytu na kupno nieruchomości udzielił.

Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego warto zlecić wycenę nieruchomości bezstronnemu fachowcowi. Powodem tym jest wzajemne zaufanie stron biorących udział w transakcji. Neutralna wycena powoduje iż żadna ze stron zawierających transakcję nie powinna czuć się poszkodowana finansowo z racji faktu iż wycena nieruchomości oparta została na racjonalnych przesłankach i po przeanalizowaniu wszelkich składników jakie należy brać pod uwagę przy ustaleniu ceny nieruchomości.